Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov

Projekt řeší rekonstrukci přejezdů spočívající ve výstavbě, případně rekonstrukci světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na úrovňových kříženích celostátní jednokolejné, neelektrizované trati č. 032 Jaroměř - Trutnov se silničními komunikacemi různých úrovní, včetně rekonstrukce přejezdových vozovek a z toho plynoucích úprav železničního svršku a spodku. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti, odstranění pomalých jízd a zvýšení plynulosti silniční i drážní dopravy.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Účelem stavby je také zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu, zejména zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, zvýšená spolehlivost zařízení železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele a centralizací zabezpečovacího zařízení. Stavba přispěje k plynulosti železničního a silničního provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC