Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec

Přípravná dokumentace řeší rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně vybraných umělých objektů

propustků, rekonstrukci přejezdu vč. úpravy zabezpečení, sanaci přilehlých skalních svahů, ochrany a přeložky

kabelových vedení v nezbytném rozsahu a demolici bývalého stavědla St. 1 v ŽST Plasy.

V mezistaničním úseku Kaznějov - Plasy se v části určené k rekonstrukci nacházejí 2 úrovňové železniční

přejezdy a 9 propustků. Rekonstruován bude jeden přejezd ev. km 32,144 a 4 propustky, 5 propustků zůstává bez

stavebních úprav. Konstrukce přejezdu ev. km 30,271 zůstane stávající. Mimoúrovňovým křížením - nadjezdem v

km 32,000 - křižuje trať silnice I. tř. č. 27 Plzeň - Most.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Tato stavba má za cíl dosáhnout takových technických a provozních

parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména železničního svršku a objektů železničního spodku,

umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla zajištěna bezpečnost dopravy. To vše s

ohledem na to, že geologie a především morfologie této oblasti jsou pro železnici značně nevhodné.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC