Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec

     Realizací stavby především došlo k odstranění nedostatků ve funkčnosti odvodnění železničního tělesa, dále již nevyhovujícího štěrkového lože a stavu kolejového roštu. Bylo nutno zajistit oboustranný volný schůdný a manipulační prostor v celé délce rekonstrukce. V místech s nevyhovující únosností zemní pláně byla provedena sanační opatření pro zajištění odpovídající stability tělesa dráhy.

     V souvislosti s rekonstrukcí železničního svršku byly provedeny též stavební úpravy některých umělých staveb (propustků).

     V důsledku postupného zvětrávání skalního povrchu svahů působením exogenních činitelů a nevhodného sklonu skalních stěn docházelo před realizací stavby k pádu kamenů do průjezdného profilu koleje, které by postupem času mohlo přerůst až k vypadnutí celého skalního bloku. Proto byla odpovídajícím sanačním opatřením eliminována postupující degradace povrchu skalních svahů v zářezech a odřezech změnou jejich sklonů a ve zvláště nebezpečných místech zajištěn povrch skalních stěn proti pádu horniny zasíťováním.

     Z důvodu odstranění lokálního propadu rychlosti V = 60 km/h na vjezdovém oblouku do ŽST Plasy, zvětšením jeho poloměru, došlo k posunům koleje dovnitř oblouku. Částečné napřímení oblouku si vyžádalo rovněž posun dvou na sebe navázaných výhybek č.1,2 plzeňského zhlaví. Vzhledem k jejich špatnému stavebně-technickému stavu došlo k jejich náhradě novými a byly vevařeny do nové bezstykové koleje.

Při rekonstrukci přejezdu v km 32,144 provedena úprava PZS (změna parametrů přejezdu). Došlo také k doplnění 1 ks výstražníku pro zajištění rozhledu na výstražník také při nájezdu od křižovatky se silnicí I/27.

 

 

Kapacitní údaje stavby:

Průjezdný profil                                                                 Z-GC

Traťová rychlost                                                                70-75 km/h

Délka rekonstrukce železničního svršku                           2 578 m

Rekonstrukce přejezdových konstrukcí                                   1 ks

Rekonstrukce výhybek                                                             2 ks                                                         

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC