Trať 120 Praha - Kladno - Rakovník v úseku Kladno - Rakovník

Traťový úsek je součástí trati Praha - Kladno - Rakovník, která je celostátní tratí v celé délce jednokolejná,

provozovaná v nezávislé trakci. V úseku km 2,5 - km 5,3 je propad traťové rychlosti z nedostatku převýšení v

obloucích a špatných rozhledových poměrů na přejezdech. V úseku km 4,683 - km 4,718 se nachází odbočná

výhybka do areálu šamotky Rakona Rakovník. Výhybka je vložena do nestabilního oblouku s malým poloměrem a je

původcem snížení traťové rychlosti až o 20km/h. Revitalizace včetně návazných oblouků je nutná. V úseku km7,289 - km 8,708

je propad traťové rychlosti z nedostatku převýšení v obloucích a nedostatečné délky přechodnice.

Z hlediska kolejového svršku se jedná o vyžilý železniční svršek cca z roku 1971. V úseku je mnoho oblouků smalým poloměrem.

Dosavadní opravy a údržba byla prováděna z užitého materiálu. Štěrkové lože je středně, a místy silně znečištěné.

Na některých místech dochází k opakovaným poruchám GPK a rozchodu. Stávající stav železničního svršku

v řešeném úseku je za hranicí životnosti a je nezbytné jej v nejbližší době vylepšit, jinak by semusel provoz na trati

řešit pomalými jízdami. Z hlediska kolejového spodku přináší největší problémy nefunkční odvodňovací zařízení

na částech úseků, které způsobují poruchy únosnosti pražcového podloží.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení

dopravní dostupnosti. Projekt je rovněž v souladu se Specifickým cílem Prioritní osy 3, jímž je vytváření podmínek pro větší konkurenceschopnost

železniční dopravy.

Cílem tohoto konkrétního projektu je dosáhnout optimálního stavu dotčeného úseku trati pro využití maximální normativní rychlosti dané

pro příslušný typ vlaku a s přihlédnutím ke specifikům dané trati. Realizace akce zajistí optimální využití možností stávající

infrastruktury, což dále povede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných vazeb a zvýšení stability grafikonu.

Realizací projektu pak dojde k zatraktivnění osobní železniční dopravy pro cestující veřejnost.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC