Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda

Stavba začíná v km 0,0 na Česko-Německé státní hranici v ŽST Železná Ruda-Alžbětín a končí v ŽST Klatovy u výpravní budovy v km 49,181. Ve stavbě byla realizována rekonstrukce železničního svršku, spodku, výstavba nových nástupišť, výstavba moderního sdělovacího, zabezpečovacího a elektro zařízení.  Rekonstrukce probíhala v ŽST Železná Ruda-Alžbětín, Špičák, Hamry-Hojsova Stráž, Zelená Lhota, Nýrsko, Janovice nad Úhlavou a na zastávkách Železná Ruda–centrum, Železná Ruda–město a  Hojsova Stráž-Brčálník a v mezistaničních úsecích.

V celém řešeném traťovém úseku, tj. od ŽST Železná Ruda-Alžbětín až po výpravní budovu v ŽST Klatovy byly položeny nové sdělovací a zabezpečovací kabely optické i metalické, na přípojné trati směrem na Domažlice, vycházející z Janovic nad Úhlavou, bylo zajištěno zaústění zabezpečovacích a sdělovacích kabelů do nejbližší dopravny obsazené zaměstnancem v Pocinovicích.

Z důvodu dosažení systémové jízdní doby Nýrsko - Špičák do 30 minut byly do stavby dodatečně zařazeny i traťové úseky, u kterých došlo ke zvýšení rychlosti a tím i ke zkrácení jízdní doby. V traťovém úseku Zelená Lhota - Hamry-Hojsova Stráž proběhla rekonstrukce železničního svršku v km 19,20 (začátek rekonstrukce železničního svršku) - km 20,74 (konec směrového a výškového vyrovnání koleje). Rekonstrukcí železničního svršku došlo ke zvýšení traťové rychlosti v úseku km 19,230 - 20,490 (původně V = 60 km/h, nově V = 70 km/h). V traťovém úseku Hamry-Hojsova Stráž - Špičák proběhla rekonstrukce železničního svršku v km 7,86 až km 11,06. Celková délka rekonstrukce železničního svršku a spodku činí 9,961 km.

Ve všech železničních stanicích (kromě ŽST Klatovy) a v dotčených traťových úsecích bylo vybudováno nové zabezpečovací zařízení III. kategorie typu ESA 44 a AH-ESA-04. Nově bylo vybudováno 9 přejezdových zařízení, ostatní přejezdy byly upraveny a zapojeny do systému dálkového řízení. V železničních stanicích a zastávkách byly osazeny kamery, vybudován byl rozhlasový a informační systém, realizováno bylo nové osvětlení a elektrický ohřev výměn. Na celé trati byl vybudován moderní přenosový systém, sloužící k přenosům dat a ovládání ostatních technologií. Rekonstruován byl i traťový a místní radiový systém. Rekonstruované technologické a dopravní místnosti byly vybaveny elektrickou požární a zabezpečovací signalizací. Celá trať je řízena z dispečerského pracoviště,  které je umístěno v ŽST Železná Ruda – Alzbětín.

 V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo  TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC