GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno

Číslo projektu: CZ.1.01/1.2.00/13.0302
Datum zahájení projektu: 18. březen 2014
Datum ukončení projektu: 12. červenec 2016
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 812 695 931 Kč
Schválený příspěvek EU: 523 270 106 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 12. srpen 2014
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC