GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno

Projekt řeší výstavbu digitálního radiového systému GSM-R na objízdné trase I. tranzitního železničního koridoru v traťovém úseku Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno. Součástí projektu je i vypracování projektového řešení stavby. Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je obecně směrována podél železničních tratí. Šíření signálu GSM-R je zajištěno základnovou stanicí označovanou jako BTS (Base Transciever Station). základnová stanice se obecně skládá z anténního stožáru, umístěného volně v terénu na základové patce, anténního systému, umístěného na stožáru a z technologického elektronického zařízení, které je alternativně umístěno v samostatném technologickém objektu, v samostatné technologické budově, ve venkovní přístrojové skříni nebo v nově adaptovaných místnostech ve stávajících budovách. V rámci stavby jsou pro umístění antén navržené betonové stožáry kruhového průřezu výšky, 25, 30 a 35m. V dalších čtyřech mezistaničních špatně přístupných místech pro stavební techniku jsou navržené lehké montované příhradové stožáry do 15m. Součástí základnových stanic BTS je dále připojení na stávající železniční sdělovací kabelovou a přenosovou síť a připojení na zdroj elektrické energie.

Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační infrastrukturu pro železniční provoz v národním a mezinárodním železničním provozu. Rozšířením základnových stanic v rámci předmětné stavby dojde k úplnému pokrytí hlavní tratě Kolín - Havlíčkův Brod - Brno, která slouží jako záložní železniční spojení mezi I. a II. koridorem. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační  a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu. Realizací stavby dojde k úplnému pokrytí tratě signálem GSM-R, odpovídající standardu EIRENE (standard Evropské integrované traťové radivé sítě) v kvalitě potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS L2.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC