Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov

Stavba jako jeden celek řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení kategorie PZS 3SBI v km

35,130 a zrušení přejezdu v km 34,796 místo přejezdů zabezpečených mechanickými závorami obsluhovanými ze

stanoviště n.z. Malonice. Dále řeší výstavbu nového TZZ 3. kategorie typu AHP 03 v úseku Kolinec - Nemilkov.

kde bude staré TZZ nahrazeno novým TZZ 3. kategorie. Činnost nově vybudovaného TZZ bude závislá na

bezporuchovém, bezanulančním a bezvýlukovém stavu všech PZS v mezistatničním úseku, indikační a ovládací

prvky budou umístěny na kolejvoých deskách v dopravních kancelářích ŽST Kolinec a Nemilkov.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Cílem projektu je:

1. modernizace přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 35,130

2. bezpečnost železničního provozu na přejezdu v km 35,130

3. bezpečnost při pohybu cestujících na přejezdu v km 35,130

4. bezpečnost silniční dopravy na přejezdu v km 35,130

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC