Kontrolně analytické centrum řízení dopravy

Předmětem stavby je kontrolně analytické centrum (KAC) SŽDC ve dvou technologických lokalitách CDP Praha a

CDP Přerov, které bude prostřednictvím stávajících a nových datových sítí SŽDC integrovat a archivovat data ze

systémů pro snímání a záznam hlasové komunikace a objektového videa v rámci celé sítě SŽDC (celá Česká

republika). Z důvodu bezpečnosti centra bude dislokace prvků navržena do dvou lokalit, které budou navzájem

plně zálohovány.

Uživatelské funkce budou poskytovány prostřednictvím internetového prohlížeče s důrazem na jednoduchost a

přehlednost pro nejnižší úrovně oprávnění pracovníků v přímém výkonu řízení dopravy.

Do systému KAC budou přenášeny informace z obou centrálních dispečerských pracovišť (CDP) v Praze a

Přerově a řízených oblastí zaústěných do těchto CDP. Do systému KAC budou začleněny i železniční stanice v

oblasti ovládané z CDP, které nejsou zapojené do dálkového ovládání (DOZ). Po rekonstrukci těchto stanic a

začlenění do DOZ dojde ke konfiguraci a novému nastavení přenosu informací do systému KAC. Do systému

KAC budou přenášeny informace ze stávajících (i budoucích) regionálních dispečerských pracovišť (RDP). RDP,

která nemají optickou a datovou konektivitu, nebudou v této fázi výstavby systému KAC zapojeny. K jejich

zapojení a přenosu informací dojde po realizaci optického propojení a výstavby datové konektivity (přenosový

systém, technologická datová síť (TDS)).

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 je i cílem projektu zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Dále

dojde ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC