Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví

Popis stavby:
Nový návrh trasy odpovídá stávajícímu stavu, nedochází k žádným zásadním změnám směrové ani výškové polohy koleje. Rychlost je v celém upravovaném úseku rekonstrukce 100 km/h. Pro výhledovou traťovou rychlost je konstrukce zhlaví navržena pro 110 km/h v hlavních kolejích a 50 km/h v předjízdných kolejích. Ve stavbě je navrženo odvodnění rekonstruovaných kolejí ke zlepšení parametrů železničního spodku, prodloužení životnosti a zjednodušení údržby koleje.

Po realizaci stavby budou parametry trati následující:

- traťová rychlost  do 100 km/h (výhled 110 km/h po úpravě traťových oblouků za zhlavím směrem na Havlíčkův Brod)

- traťová třída zatížení D4

- hmotnost na nápravu 22,5 t

- prostorová průchodnost Z-GC (GC)

 

Cíle projektu:
Hlavním cílem stavby je dosažení normových parametrů zařízení dráhy, zejména železničního svršku a spodku, požadované třídy zatížení a prostorové průchodnosti pro umožnění bezpečné jízdy stanovenou traťovou rychlostí a tím zajištění bezpečnosti dopravy. Součástí stavby je i rekonstrukce elektrického ohřevu výměn a rekonstrukce venkovních částí zabezpečovacího zařízení včetně kabelizace, vyvolané rekonstrukcí zhlaví.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC