Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví

Délka stavby – brněnské zhlaví (č.1) :

kolej č.3 (ZV č.7 km 61,297-61,364), výhybky č.8 (včetně přípojných polí v koleji 3, 9)

brodské zhlaví (č.2) :

kolej č.1 (km 62,175-62,408), kolej č.2 (km 62,077-62,408), kolej č.4 (km 62,070-KV 62,131)

Kapacitní údaje

· nové kolejnice S49 ……………..…………………………(5,20 t) ......52,50 x 2 = 105 bm

· nové kolejnice UIC60………………………………………(42,0 t)......337,823 x 2 = 676 bm

· nové přechodové kolejnice UIC60/S49…………………… (7,4 t) .......70,234 x 2 = 141 bm

· nové bet.pražce B91 S/1 (S/2) včetně vystrojení upevněním např.W14………......650 ks

· nové pražce dřevěné ……………………………………………………………......... 125 ks

· nové kolejové lože – kamenivo drcené 32/63 ...................................................... 2650 m3

· nová výhybka J49 1:9–300-I-L-ČZP-d-KS-SK …………………........................... 1 ks (výh.č.8)

· užitá výhybka - VÝZISK JS49 1:9–300-L,p,ČZ,d,KS …………………................. 1 ks (výh.č.16).

Poznámka – bude použito výhybky stávající č.18 z výzisku (dle souč.číslování), která bude regenerována.

· nová výhybka Obl-o49 1:7,5–190 (900,000/241,072)-I-L-l-ČZ-b-KS-SK ….........1 ks (výh.č.17XA)

· nová výhybka J60 1:9–300-I-zl(2ks)-P-p-ČZP(2ks)-b-KS-ZPT …………….........1 ks (výh.č.22)

· nová výhybka J60 1:11–300-I-zl(2ks)-L-l-ČZP(2ks)-b-KSPHS …………............ 1 ks (výh.č.18XA)

· nová výhybka J60 1:11–300-I-zl(2ks)-L-p-ČZP(2ks)-b-KS-ZPT …………...........2 ks (výh.č.21,23)

· nová výhybka J60 1:11–300-I-zl(2ks)-P-l-ČZP(2ks)-b-KS-ZPT ……….............. 2 ks (výh.č.24,25)

V rámci stavby bude využito výzisku :

• kolejnice S49 ……………………..14,0t (142,0 m)

• bet. pražce SB6, SB8…………….240 ks (stavba zajistí případné překování)

• stáv.výhybky č.18 ……………….viz popis v textu výše (1 ks), bude regenerována

· plocha sanace v koleji …………………………………………….. 288 + 3555 = 3843 m2

· odvodňovací trativody DN 150……………………………………. 41 + 660 = 701 m

· svodná potrubí DN 200……………………………………………..8 + 66 = 74 m

· trativodní šachty …………………………………………………… 2 +23 = 23 ks

Rozsah demontáží s ohledem na stanovisko SŽDC, OŘ (č.j.37734/09 ze dne 3.8.2009) :

- snášené výhybky (č.17) 1 ks

- snášená kolejová pole 24 m

11 62,065 - 62,089 24m S49/1972 62,065 - 62,088 dř."c" 1979 24m

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC