Železniční přejezdy na trati Kroměříž - Zborovice

Projekt řeší rekonstrukci přejezdů spočívající ve výstavbě světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) na úrovňových kříženích regionální dráhy Kroměříž - Zborovice se silničními komunikacemi různých úrovní, jeden přejezd bude zabezpečen uźamykatelnou závorou. Napájecí přípojky pro PZS budou rekonstruovány nebo navrženy nové. Návrhový stav bude řešen pro současnou traťovou rychlost 60 km/h. Rychlost silničních vozidel bude zvýšena ze současných 30 km/h na 50 km/h. Železniční trať i úrovňové přejezdy a na ně navazující pozemní komunikace se konfiguračně nemění.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu je zejména zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, které dále umožní odstranit lokální omezení traťové rychlosti a dosáhnout zlepšení v oblasti provozování a organizace železniční dopravy na této trati. instalací nového zabezpečovacího zařízení dojde k omezení vlivu lidského činitele v oblastech křížení silniční a železniční dopravy. Stavba přispěje ke zvýšení plynulosti železniční a silniční dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC