Modernizace žst. Kroměříž

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/08.0055
Místo realizace: Zlínský kraj
Přesné místo realizace: Kroměříž
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 1. květen 2008
Datum ukončení projektu: 31. srpen 2009
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 582 572 625 Kč
Schválený příspěvek EU: 309 250 331 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: Sdružení Kroměříž 2008 (TCHAS, spol s.r.o, TOMI-REMONT a.s., SIGNALBAU a.s)
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Datum schválení projektu: 12. srpen 2008
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC