Modernizace žst. Kroměříž

Popis projektu:
Cestující mohou využívat komfortní, bezpečné a bezbariérové nádraží s novým ostrovním nástupištěm, moderním informačním systémem a osvětlením.
Byla provedena rekonstrukce části kolejiště v žst. Kroměříž: sanace železničního spodku a odvodnění a rekonstrukce železničního svršku (tvar S 49): délka rekonstruovaných staničních kolejí je 3000 m, počet výhybek 22 kusů. Bylo vybudováno oboustranné nástupiště délky 250 m a vnější nástupiště délky 90 m s bezbariérovými přístupy. Oboustranné nástupiště bylo vybaveno 2 přístřešky pro cestující a mobiliářem. Byla realizována protihluková stěny dl. 82 m. Nové staniční zabezpečovací zařízení je 3. kategorie, ovládaní z jednotného obslužného stanoviště v dopravní kanceláři. Traťová zabezpečovací zařízení (směr Hulín a směr Kojetín) jsou nově 3. kategorie s automatickým hradlem. Byly rekonstruovány 4 přejezdy a 1 přechod pro pěší. Most v km 10,078 byl upraven pro průřez UIC-GC a třídu D4/120. V žst. Kroměříž bylo dále rekonstruováno sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení.

Cíle projektu:
Hlavním cílem stavby Modernizace žst. Kroměříž je uvést stanici do řádného technického stavu, aby vyhověla Vyhlášce č. 177/1999 Sb., aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám a požadavkům ochrany životního prostředí. Cílem stavby je dosáhnout zvýšení bezpečnosti provozu a kultury cestování. Dalším cílem je minimalizace posunů v blízkosti úrovňového přejezdu vysoce frekventované čtyřpruhé komunikace ul. Hulínské a tím ke snížení četnosti jeho uzavírání a tvoření kolon na příjezdu do centra Kroměříže. Bylo dosaženo zlepšení pracovního prostředí a zázemí pracovišť ve výpravní budově.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC