Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora - Zruč

Předmětem žádosti je 6 přejezdů, které jsou zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Přejezdy se nachází na trati 519B Kutná Hora - Zruč nad Sázavou. Na těchto přejezdech bude vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení. U přejezdů budou umístěné výstražníky a typové reléové domky. Na kolejnice budou umístěna čidla počítače náprav pro detekci volnosti kolejových úseků. Z domku bude k výstražníkům, přejezdníkům a čidlům počítače náprav položena nová kabelizace. Pro přejezdy budou vybudovány nové přípojky nízkého napětí (NN). Na přejezdu v kilometru 21,963 budou prováděny úpravy železničního svršku a spodku. U ostatních přejezdů se do železničního svršku a spodku zasahovat nebude. Hlavním cílem projektu je odstranění snížených rychlostí drážních vozidel, které jsou u těchto přejezdů z důvodu nepříznivých rozhledových poměrů. Dalším sledovaným cílem je zvýšení bezpečnosti na těchto vybraných přejezdech. V novém stavu je stavba řešena pro traťovou rychlost 50 km/h. V úseku Štipoklasy - Zbraslavice pro 60 km/h. Rychlost silničních vozidel bude zvýšena na 50 km/h z dosavadního nutného zastavení na značce STOP u všech přejezdů.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN T. Cílem projektu je hlavně zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, zvýšená spolehlivost zařízení železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele a centralizací zabezpečovacího zařízení. Stavba přispěje k plynulosti železničního a silničního provozu.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC