Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora - Zruč

11.3.2015-30.6.2015

Ve sledovaném období byla vydána tři stavební povolení: č.j. DUCR-7627/15/Bn ze dne 18.2.2015, č.j. DUCR – 7121/15/Bn ze dne 9.2.2015 a č.j. DUCR – 8880/15/Bn ze dne 16.2.2015.
Dne 11.3.2015 došlo k předání staveniště zhotoviteli. Byly osazeny reléové domky na všech šesti přejezdech.
Proběhlo osazení technologie PZS do reléových domků. Postupně byly zahájeny výkopové práce a pokládka kabelů na všech přejezdech. Probíhali výkopové práce a pokládka kabelů na SO 01 Přípojka NN pro PZS v km 3,132 a SO 02 Přípojka NN pro PZS v km 3,379. Postupně byly osazovány výstražníky, počítače náprav na všech přejezdech.
Koncem května probíhali zkoušky PZS odbornou komisí na přejezdech v km 3,132 a 3,379 a dále na přejezdech v km 9,267 a 9,827. V červnu se přezkušovali PZS na přejezdech 20,778 a 21,963. Koncem koncem května došlo k aktivaci PZS v km 3,132; 3,379; 9,267 a 9,827.

V červnu došlo k aktivaci PZS v km 20,778 a 21,963 a dále došlo k aktivaci přejezdů v km 3,132, km 3,379, km 9,267 a km 9,827. Dne 12.6.2015 proběhlo uvedení do zkušebního provozu Drážním úřadem přejezdů km 3,132, km 3,379, km 9,267 a km 9,827. Do zkušebního provozu byly dále uvedeny přípojky nn k těmto přejezdům. Na přejezdech v km 20,778 a 21,963 došlo k dokončovacím pracím ve výstroji releového domku a přípojkách nn. Od 15.-19.6. 2015 byla výluka k rekonstrukci žel. svršku, spodku a přejezdové konstrukce přejezdu v km 21,963.
Dne 19.6.2015 došlo k uvedení do zkušebního provozu Drážním úřadam, žel. svršku, spodku a přejezdové konstrukce na přejezdu v km 21,963. Přejezdové zařízení v km 20,778 a 21,963 a přípojky nn aktivovány a dne 22.6.2015 uvedeny Drážním úřadem do zkušebního provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC