Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo)-Lichkov st.hr.

Stavba Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st.hr., 1. stavba úsek Letohrad(mimo)-Lichkov st.hr. se nachází v traťovém úseku Letohrad-Lichkov v severovýchodní části Pardubického kraje.
 Řešený úsek trati prochází prakticky v celé své délce podél toku řeky Tichá Orlice. Geomorfologicky je předmětné území součástí Krkonošsko-Jesenické soustavy. Náleží z větší části k Podorlické pahorkatině, na níž ze západu okrajově navazuje u Ústí nad Orlicí a Dolních Libchav Českotřebovská vrchovina. Přibližně v oblasti Jablonného směrem na sever k Lichkovu má krajina výrazně vrchovinový reliéf a spadá pod Orlické hory, na severovýchod od Lichkova přechází pak do Klacké kotliny.


 Stavba Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo) -Lichkov st.hr. je stavbou liniovou, která v rozsahu tak jak je navržena nemá zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí. Práce na železničním tělese jsou orientovány na sanaci zemní pláně,budování odvodnění, rekonstrukci železničního svršku, rekonstrukci mostních objektů a propustků, výměnu a pokládku kabelů, výstavbu nového trakčního vedení, vybudování nové měnírny 3 kV Jablonné a spínací stanice 3 kV Lichkov. Vnitřní úpravy drážních budov resp. výstavba nových technologických objektů budou architektonicky přizpůsobeny okolní zástavbě. Realizací stavby nebude změněn stávající charakter železniční tratě.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC