Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo)-Lichkov st.hr.

Začátek a konec stavby: km 90,875 / km 113,251
Celková délka stavby: 22,376 km
Traťové koleje : 1
Traťová rychlost : 75 – 90 km/h
Mosty : 10 ks - rekostrukce
Propustky : 52 ks - rekostrukce

Stavba Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st.hr. 1. stavba úsek Letohrad(mimo)-Lichkov st.hr. je stavba značně rozsáhlá a složitá a představuje vybudování těchto rozhodujících kapacit:
– Zavedení nápravového tlaku 22,5 tuny a třídy zatížitelnosti D4;
– Rekonstrukce železničního svršku převážně regenerovaným materiálem R65;
– Modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;
– Elektrizace traťového úseku;
– Zvýšení traťové rychlosti na 75-90 km/h a odstranění lokálních omezení rychlosti;
– Průměrné jízdní doby 27 min  pro osobní vlaky (časová úspora 5 min), 24 min pro rychlíky (časová úspora 3 min) a 44 min pro nákladní vlaky (časová úspora 11 min);
– Zabezpečení stanic a trati zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle technické normy železnice 34 2620;
– Rekonstrukce mostů a objektů na třídu  zatížitelnosti D4 při rychlosti 90 km/h.

 Kromě zatrolejování traťového úseku Letohrad(mimo)-Lichkov st.hr., zahrnuje vybudování nové měnírny SŽDC s.o.  v obci Jablonné nad Orlicí včetně napájecí linky 22 kV z rozvodny 110 kV/22 kV VČE a ve vybudování spínací stanice 3 kV na státní hranici Česká republika/Polsko. Kromě vybudování vlastního trakčního vedení, měnírny a spínací stanice stavba zahrnuje rozsáhlé úpravy železničního spodku a svršku a úpravy mostů a propustků v traťovém úseku Letohrad(mimo)-Lichkov st.hr.
 V rámci stavby budou rekonstruována nástupiště v zastávce Verměřovice, Jamné n.O. a Mladkov. V žst. Lichkov bude zřízeno oboustranné nástupiště s úrovňovým přístupem. Ve výh.Těchonín budou stávající sypaná nástupiště rekonstruována na nástupiště s pevnou hranou. Konfigurace terénu neumožní výraznější zvýšení rychlosti oproti současnému stavu. Při návrhu byla odstraněna lokální rychlostní omezení výhybna Těchonín a žst. Lichkov. V části úseku (km 89,653-95,673 a 109,410-112,890) bude zvýšena stávající rychlost 70 km/h na 75-90 km/h.
 Ve stavbě je zahrnuto 10 mostů a 86 propustků. Po realizaci stavby budou všechny mosty vyhovovat zatěžovací třídě D4 při rychlosti 90 km/h. Ve stavbě jsou rovněž řešeny úpravy opěrných a zárubních zdí a zajištění svahů. Velké mosty přes řeku Tichá Orlice ve Verměřovicích a Mladkově jsou již po rekonstrukci po povodních. Bude prováděna pouze rekonstrukce železničního spodku a svršku na jejich vysokých násypech.
 Během stavby bude zrekonstruováno 23 úrovňových železničních přejezdů. V rámci stavby budou provedeny předelektrizační úpravy , které spočívají zejména ve vybudování nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a modernizaci silnoproudých rozvodů. V profesi sdělovacího a zabezpečovacího zařízení bude provedena modernizace spočívající ve vybudování staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie typu elektronického stavědla s integrovanou vnitřní částí automatického hradla a závislostí přejezdů. Trať bude zabezpečena traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Je uvažováno automatické hradlo s vnitřní částí umístěnou spolu se staničním zařízením v sousedních stanicích, v případě hradla na trati v samostatném releovém domku.
 Budou budovány rovněž pozemní objekty, sloužící pro umístění technologických zařízení sdělovacích a zabezpečovacích a dále provozní budova pro technologii měnírny 3 kV v Jablonném a SpS Lichkov. Do skupiny pozemních objektů  patří i výstavby protihlukových stěn a realizace individuálních protihlukových opatření podél tratí.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC