Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald

Trať Liberec - Tanvald je jednokolejná trať, na které je provozována především osobní doprava. Bezpečnost a kvalita nástupu a výstupu cestujících na trati je v současné době zajištěna existencí úrovňových nástupišť (ve stanicích a na většině zastávek). Stávající traťové i staniční zabezpečovací zařízení vzhledem ke stáří a celkové opotřebovanosti již nevyhovuje současným nárokům na provoz a bezpečnost železničního provozu. Trať se nachází v členitém a horském terénu s malými poloměry oblouků a se složitými výškovými poměry. Na trati se nachází velký počet železničních přejezdů a přechodů pro pěší.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti na železničních zastávkách a stanicích při nástupu a výstupu cestujících, zvýšení bezpečnosti na železničních přechodech a přejezdech, zajištění bezpečnosti provozu na železniční trati a zatraktivnění železniční dopravy v tomto hustě obydleném regionu. Tyto cíle budou dosaženy zkrácením provozních intervalů nasazením moderního zabezpečovacího staničního zařízení. Nová nástupiště na zastávkách a ve stanicích zkrátí dobu nástupu a výstupu cestujících, rovněž zvýší bezpečnost a plynulost provozu při zastavení vlaku. Nové traťové zabezpečovací zařízení v kombinaci s novými přejezdovými zařízeními odstraní lokální omezení traťové rychlosti a zvýší bezpečnost železničního provozu jak v traťových úsecích, tak i bezpečnost silničního provozu na železničních přejezdech. Informační systémy, které budou vybudovány v železničních stanicích, zvýší informovanost a tím i atraktivitu železniční dopravy v tomto regionu. Realizací projektu bude umožněno zkrácení jízdních dob v traťovém úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka a zavedení 30 minutového intervalu ve špičce. Celkově dojde ke zvýšení komfortu cestujících.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC