Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald

listopad 2014

Pokračuje kabelizace v úseku Jablonec n.N. (mimo) – Tanvald (včetně) SZZ. Provedena rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupišť, osvětlení ve stanicích a zastávkách. Trafostanice v žst. Tanvald před dokončením. Zkušební provoz zaveden v žst. Tanvald dne 6.10.2014, 4.11.2014 a v traťovém úseku Jablonec n.N. (mimo) – Tanvald (mimo) zaveden dne 10.11.2014 a výluka ukončena dne 11.11.2014.

říjen 2014

Pokračuje kabelizace v úseku Jablonec n.N. (mimo) – Tanvald (včetně) SZZ. Výluková činnost v termínu 5.8.2014 - 6.10.2014. Z důvodu přetrvávajících komplikací při realizaci železničního spodku v žst. Smržovka.

září 2014

Pokračuje kabelizace v úseku Jablonec n.N. (mimo) – Tanvald (včetně) SZZ. Stavební práce na technologických domcích jsou před dokončením. Výluková činnost v termínu 5.8.2014 - 6.10.2014. Z důvodu přetrvávajících komplikací při realizaci železničního spodku v žst. Smržovka zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení prací do 4.11.2014 s možností využití výluky OŘ HK. Projednáno a odsouhlaseno. Zahájena montáž kolejových polí pro  traťový  úsek Jablonec nad Nisou-Smržovka. V žst. Tanvald dokončeny práce na železničním spodku, probíhá výstavba nástupiště č. 2 a silnoproudé technologie a osvětlení. Pokládka kolejových polí a výhybek smržovského a harrachovského zhlaví. Ukončení výluky v žst. Tanvald plánováno v termínu 6.10.2014

srpen 2014

Pokračují zemní práce v úseku Jablonec n.N. (mimo) – Tanvald (včetně) v rozsahu kabelizace SZZ a stavební práce na technologických domcích. Výluková činnost zahájena  od 5.8.2014 - 6.10.2014. Provedena demontáž kolejových polí a výhybek v traťovém úseku Jablonec nad Nisou-Smržovka, v žst. Smržovka a v žst. Tanvald. Odtěženo štěrkové lože, prováděna recyklace. Zahájeny práce na železničním spodku, nástupištích a silnoproudé technologii. Pokračují sanace skal.

červenec 2014

Pokračují zemní práce v úseku Jablonec n.N. (mimo) – Tanvald (včetně) Pokračují práce na realizační dokumentaci zhotovitele. Příprava na výlukovou činnost v termínu 5.8.2014 - 6.10.2014. Jsou připravována opatření ve smyslu úpravy plánu organizace výstavby a výluky žel. provozu pro rok 2014 a 2015. Zahájena administrace smluvní úpravy věcného a finančního hmg. prací (Dod. č. 1 k SoD).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC