Trať 072 Lysá n.L. - Ústí n.L., v úseku Litoměřice - Ústí n.L. Střekov

Stavba zahrnuje výměnu železničního svršku materiálem novým v celkové délce 4,721 km, včetně úpravy

bezstykové koleje v regenerovaných úsecích. Na základě provedeného geotechnického průzkumu je navržena v

určitých úsecích sanace železničního spodku. V rámci stavby bude regenerováno i odvodnění části trati. Dále

stavba obsahuje regeneraci mostních objektů, stavební úpravy na dvou železničních přejezdech a výměnu

dotčených stožárů trakčního vedení.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah

dopravy. Dále dochází k dílčímu zvýšení traťové rychlosti.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC