Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice

Místo realizace: Středočeský kraj
Přesné místo realizace: Lysá nad Labem, Milovice
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 27. srpen 2009
Datum ukončení projektu: 16. srpen 2010
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 354 672 915 Kč
Schválený příspěvek EU: 216 707 151 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: "Sdružení Lysá - Milovice" - Elektrizace železnic Praha a.s., Chládek & Tintěra a.s., GJW Praha, spol. s r.o.
Datum schválení projektu: 23. listopad 2009
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC