Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice

 

Výchozí situace

 

V původním stavu bylo na trati Lysá nad Labem - Milovice vedeno v pracovních dnech 40 párů osobních motorových vlaků denně, v ostatních dnech 30 párů denně. Trasy vlaků byly přizpůsobeny osobním vlakům na trati Praha - Nymburk tak, aby v Lysé nad Labem byl k těmto vlakům přípoj. Nákladní doprava byla omezuna na dva páry manipulačních vlaků denně. Trať má být elektrizovaná z důvodu zavedení přímých vlaků - (elektrických jednotek) z Prahy do Milovic a zpět. Nákladní doprava zůstane v motorové trakci.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Město Milovice je denně zdrojem významných přepravních proudů směrem na Prahu. Dojíždění za prací do Prahy se zatím odehrává převážně prostřednictvím individuální automobilové dopravy, případně autobusů. Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice zvýší konkurenceschopnost železniční dopravy a umožní převedení části dopravní zátěže ze silnice na železnici. Kromě úspory času cestujících a zlepšení kultury cestování přinese stavba také pozitivní efekty v oblasti životního prostředí a nehodovosti.

Cíle projektu:

Zatraktivnění osobní železniční dopravy v relaci Praha - Milovice vůči silniční dopravě. Cíle by mělo být dosaženo zkrácením jízdní doby a odstraněním přestupu v Lysé nad Labem.

Stručný obsah projektu:

Elektrizace jednokolejné trati v úseku Lysá nad Labem - Milovice navazuje na již elektrizovanou stanici Lysá nad Labem (stejnosměrná trakční soustava 3kV). Elektrizace trati je řešena ve stávající stopě, kolejové řešení je minimalizováno. V rámci stavby dojde k nezbytným úpravám, které jsou vyvolané elektrifikací a očekávaným vyšším zatížením tratě. Nejsou navrženy žádné přeložky ani posuny osy koleje.

Z hlediska pozemních objektů dochází pouze k úpravám stávajících objektů. V rámci stavby budou demolovány stávající nevyužívané objekty SŽDC. Objekty v majetku ČD budou zachovány s minimem úprav. Individuální protihluková opatření na obytných objektech (úprava či výměna oken) budou realizována tak, aby tvar, materiál a barva odpovídaly stávajícímu stavu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC