Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice

Začátek a konec stavby: 0,63 km - 5,7 km
Celková délka stavby: 5,07 km
Traťové koleje : 1
Elektrizace: 3kV
Přejezdy : 6 ks rekonstrukce
Mosty : 1 ks rekonstrukce
Propustky : 7 ks rekonstrukce, 1 ks demolice

Délka rekonstruovaného úseku je 5,07 km. Trať je nyní v celé délce zatrolejována trakčním vedením podle vzorové sestavy „J“ s napětím 3kV. Stavba začíná v km 0,63 na zhlaví železniční stanice Lysá nad Labem a končí v km 5,7 na zhlaví železniční stanice Milovice.

V železniční stanici Milovice byly provedeny potřebné kolejové úpravy demontáž stávající koleje č. 1 pro výstavbu nového nástupiště u stávající koleje č. 3. Nástupiště bylo prodlouženo na délku 200 m a upraveno na výšku 550 mm nad temenem kolejnice (pro lepší nástup a výstup cestujících). Upraven bude také přístup na nástupiště.

V traťovém úseku Lysá nad Labem – Milovice byl kompletně rekonstruován železničního svršek na typ tvaru S49 s pružným upevněním, došlo také k výraznějším směrovým a výškovým úpravám kolejí.

Rekonstrukcí prošlo také 6 úrovňových přejezdů, a to v km 0,713; 1,204; 1,490; 2,944, 4,380 a 5,274. Rekonstruováno bylo 7 stávajících propustků a jeden železničního mostu v km 4,672.

Oproti projektu stavby byl nezabezpečený přejezd v km 2,944 vybaven PZZ. (přejezdové zab.zař.)

V rámci stavby byla kompletně zrekonstruována stávající spínací stanice. Ostatní zabezpečovací a sdělovací zařízení a zařízení pro potřebu dálkového řízení provozu je umístěno do upravených prostor stávajících výpravních a technologických budov. Stávající spínací stanice nebyla rekonstruována ale demolována. Byla realizována úplně nová spínací stanice v půdorysném napojení na starou SpS.

Protihluková opatření jsou řešena na základě akustické studie pouze individuálními opatřeními (výměnou oken) v železniční stanici Milovice. V rámci elektrizace trati a stavebních úprav bylo instalováno nové zabezpečovací a sdělovací zařízení včetně dálkového řízení trati a rekonstrukcí prošly také silnoproudé rozvody a místa křížení sítí nízkého a vysokého napětí.


Železniční svršek:
Typ S 49 4 100 m

Nástupiště:
Železniční stanice Milovice 200 m

Výstavba trakčního vedení:
celková délka trakčního vedení 5 450m

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC