Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, 1. stavba

Celková délka stavby: 22,691 km
Traťové koleje : žst. Čelákovice - odb. Skály 2 koleje, v odb. Skály - žst Praha Vysočany 3 koleje
Traťová rychlost : 100 km/h s místnimi omezeními
Podchody pro pěší: Podchod k nástupišti v žst. Horní Počernice

V mezistaničních úsecích Čelákovice - Mstětice - Praha-Horní Počernice bude vybudováno TZZ - jednosměrné hradlo s hradlem na trati, v úseku Praha-Horní Počernice - odb. Skály, odb. Skály - Praha-Satalice a odb. Skály - Praha-Vysočany banalizované automatické hradlo. Do stávajících kabelových tras budou přiloženy nové kabely pro zabezpečovací i sdělovací zařízení. Ve stejném úseku budou položeny i optické kabely pro potřeby obou zařízení. Délka kabelizace činí 22 691 m. Pro sdělovací zařízení bude kromě kabelizace zřízena i nová technologie. V technologických místnostech žst. Praha-Vysočany a odb. Skály bude zřízena elektrická zabezpečovací signalizace, v odb. Skály navíc jednoduchý kamerový systém. Zároveň dojde i k úpravě telefonní zapojovačů.


V žst. Praha-Horní Počernice vznikne v prostoru stávající koleje č. 4 nové ostrovní nástupiště s dvěma nástupními hranami o délce 200 m. Nástupiště bude přístupné novým podchodem pro cestující. V žst. Praha-Vysočany budou realizovány pouze kolejové úpravy, které jsou požadovány vzhledem k postradatelnosti zařízení. Jedná se především o snesení některých kolejí včetně přilehlých výhybek. Délka demontovaných kolejí za celou stavbu činí 2 485 m, délka nově zřízených kolejí 1 153 m. V rámci stavby se rovněž budou realizovat 4 návěstní lávky v úseku odb. Skály - Praha-Vysočany. V žst. Praha-Vysočany a odb. Skály bude zřízen elektrický ohřev na 19 rozhodujících výhybkách. Cílem projektu je zvýšení kapacity trati Praha - Lysá nad Labem - Kolín v úseku Praha-Vysočany - Čelákovice, při zachování stávající železniční infrastruktury.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC