Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo)

Obsahem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku v obou traťových kolejích, včetně rekonstrukce

propustku a úrovňového přejezdu, rekonstrukce trakčního vedení, přeložky kabelových vedení a podpěr trakčního

a napájecího vedení v prostoru zemních prací na železničním spodku a odvodnění. Současně se provedou úpravy

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a napájení. Tím se zvýší cestovní rychlost, zkrátí jízdní doby a přepravní

časy, zvýší se kultura cestování a zvýší se bezpečnost vlakové dopravy na železniční dopravní cestě v úseku

stavby.

Traťová rychlost v obou kolejích daného mezistaničního úseku bude zvýšena na 160 km/h, zábrzdná vzdálenost v

obou kolejích zůstane 1 000 m. V celém mezistaničním úseku bude provedena rekonstrukce železničního svršku

a spodku obou traťových kolejí. Propustek a přejezd budou rekonstruovány v souvislosti s rekonstrukcí kolejí. Pro

uvolnění staveniště budou demontovány vnější prvky kolejových obvodů a následně namontovány zpět, na

traťovém přejezdu bude rekonstruováno přejezdové zabezpečovací zařízení v rozsahu dle rozhodnutí Drážního

úřadu.

Trakční vedení bude rekonstruováno v souvislosti se změnou geometrické polohy traťových kolejí, napájecí linka

pro napájecí trakční vedení tratí Nezamyslice - Brno a Holubice - Blažovice - Brno, která je v přímé kolizi s

úpravou železničního spodku a s odvodněním bude navržena v nové trase.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem této stavby je zajištění provozuschopnosti s návrhem zvýšení stávající

rychlosti, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC