Výstavba PZS v km 33,529 a 33,587 trati Moravany - Borohrádek

Projekt řeší vybudování výstražného světelného zařízení na přejezdu km 33,529 (č. 5057) a vybudování nového výstražného světelného zařízení se závorami na přejezdu km 33,587 (č. 5058). Projekt reaguje na nevyhovující technický stav stávajících komunikačních a bezpečnostních zařízení, která jsou již zastaralá. Stavba nemá speciální požadavky na realizaci stavby. Součástí projektu nejsou žádné stavební úpravy přejezdových konstrukcí, komunikací ani chodníků. Stavba řeší pouze přejezdová zabezpečovací zařízení a jejich napájení elektrickou energií. Ovládání přejezdu bude automatické jízdou vlaku pomocí počítačů náprav se směrovými výstupy pro vyhodnocení anulace. Kontrolní a ovládací prvky nebudou přenášeny do stanice, přejezdy budou vybaveny přejezdníky. Obě přejezdová zabezpečovací zařízení boudou vybavena varovným zařízení pro zrakově postižené osoby. V rámci provozního souboru budou položeny nové zabezpečovací kabely z RD k výstražníkum, počítacím bodům a přejezdníkům. Kabelizace bude prováděna na pozemku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a pod silnicí č. II/322 na pozemku v majetku Pardubického kraje.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy. Zároveň dojde i ke zrychlení silničního provozu na dotčených přejezdech.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC