Trať 130 Ústí n. L. - Klášterec n. O., úsek Most - Chomutov

   Realizace stavby vyplývá z požadavku na odstranění propadu  traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti a celkového komfortu železniční dopravy v úseku Most – Chomutov s ohledem na celkovou efektivitu. Plánovaná rychlost 120 km/hod.  odstraňuje  dosavadní  rychlostní omezení, které je zapříčiněno poruchami na železničním spodku, resp. odezníváním důsledků rozsáhlé těžby hnědého uhlí v dotčeném území, a z toho plynoucího

technického  stavu  železničního svršku.

   Předmětný úsek tratě o délce cca 22,5 km je součástí celostátní železniční trati Ústí nad Labem – Chomutov

(č. 130 podle KŘJ) a v širším měřítku i ramene Ústí nad Labem -  Cheb, která propojuje tratě I. a III. tranzitního koridoru. V osobní dopravě zajišťuje obsluhu hlavních sídel Podkrušnohorské oblasti pro cca 700 tis. obyvatel

a v nákladní dopravě je páteří pro hnědouhelné doly v Sokolovské a Mostecké pánvi. Současně slouží jako odklonová trasa pro nákladní vlaky z I. a III. koridoru.

   Trať Ústí nad Labem – Chomutov je dvoukolejná, elektrizována stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV s nejvyšší  traťovou rychlostí 120 km/hod. V řešeném úseku Most – Chomutov je traťová rychlost 60 – 110 km/hod. s třídou zatížení pouze C4, přičemž na zbývajících úsecích tratě je to třída D4 a na celém rameni Ústí nad Labem – Cheb minimálně D3.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC