Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší

Projekt Optimalizace trati st.hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší leží na území, které náleží k soustavě flyšového pásma vnějších Karpat a zasahuje do dvou orografických celků, a to Jablunkovské vrchoviny (pouze část u státní hranice) a Jablunkovské brázdy (převážná část trasy). Podle orografického členění reliéfu patří území Jablunkovské brázdy k vnitrohorským sníženinám Moravskoslezských Beskyd.

 

Stavba  Optimalizace trati st.hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší je stavbou liniovou, která v rozsahu tak jak je navržena nemá, až jednu část traťového úseku Mosty u Jablunkova – Jablunkov Návsí a to na rozhraní katastrů Jablunkov a Návsí o délce cca 900 m a část traťového  úseku Jablunkon Návsí – Bystřice nad Olšío o délce cca 3km nacházející se na území tří katastrů (Návsí, Hrádek, Bystřice nad Olší), zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí. Práce na železničním tělese jsou orientovány na sanaci zemní pláně,budování odvodnění, rekonstrukci železničního svršku, rekonstrukci mostních objektů a propustků, výměnu a pokládku kabelů, výstavbu nového trakčního vedení, vybudování nové trakční měnírny v Mostech u Jablunkova a budov sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v Mostech u Jablunkova a v žst. Bystřice nad Olší. Vnitřní úpravy drážních budov resp. výstavba nových technologických objektů budou architektonicky přizpůsobeny okolní zástavbě. Realizací stavby( a to i po jejím posunu do nové polohy v katastru obce Hrádek)  nebude změněn stávající charakter železniční tratě.

 

Stavba Optimalizace trati st.hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší je stavba značně rozsáhlá a jejími cíly jsou:

-   zajištění rychlosti do 120 km/h pro vlaky nákladní dopravy a do 160 km/h pro vlaky osobní dopravy a z toho plynoucí zkrácení jízdních dob pro jednotlivé druhy vlaků. U kategorie EC vlaků dochází v úseku Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší ke zkrácení pravidelné jízdní doby proti současnému stavu o 3,5 až 7,5 minut podle směru jízdy ve prospěch optimalizace. U R vlaků je zkrácení pravidelné jízdní doby o 1,5 až 4 minuty.U nákladních vlaků dochází ke zkrácení jízdní doby o 1 až 2 minuty  v závislosti nahmotnost soupravy. 

-   odstranění přechodných a z větší části i trvalých omezení traťových rychlostí,

-  odstranění závad v přechodnosti a prostorové průchodnosti, v bezpečnosti provozu a v ostatních omezujících prvcích, tj. navržení a dodržení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D4,

-  umožnění nasazení vozidel s naklápěcí technikou,
 
-  náprava nevyhovujícího stavu infrastruktury,

-  zohlednění  chystaného dálkové ovládání všech koridorů z několika míst ČR - předpoklad Přerov,
 
-  možnost zavedení požadavků interoperability, tj. umožnění bezpečného a plynulého provozu vlaků po tomto úseku, jako pokračování propojení transevropského železničního systému,

-  modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení,

-  splnění požadavků interoperability

-  zajištění migrační propustnosti pro velké savce

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC