Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část

Číslo projektu: CZ 1.01/3.1.00/09.0148
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace: Nesovice
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 15. únor 2010
Datum ukončení projektu: 15. červen 2011
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 205 988 208 Kč
Schválený příspěvek EU: 139 513 842 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: "Sdružení Nesovice 2009" složené z firem SEŽEV - REKO a.s., AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Zdeněk Štěpán, Měření tech.parametrů kol.drah.
Datum schválení projektu: 2. červenec 2010
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC