Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část

06-11/2010
Na stavbě byly prováděny dokončovací práce na objektech železničního spodku a svršku (úprava stezek, doplnění štěrkového lože, směrová a výšková úprav), dokončování nástupiště č.2 v napojení na přechod pro cestující, betonáže opěrných zídek, pokládka zámkové dlažby, osazování zábradlí vč.povrchových úprav, montáž přístřešků pro cestující a montáž orientačního systému.
Dále uvedení do zkušebního provozu rozvodny 22/3 kV.kabelové rozvody pro EPS, rozvodna pro EPS a přípojka 22 kV pro EPS.
Byly osazeny zajišťovací značky pro GPK, proběhla rekonstrukce přejezdu v km 40,188 vč.zabezpečovacího zařízení s osazením výstražníků.
Stavebně byly práce dokončeny do 15.11.2010.

02-06/2010
Práce probíhaly dle schválených stavebních postupů v dlouhodobých výlukách při zachování drážní dopravy. Po jednotlivých ukončených fázích výstavby byla před ukončením výluky provedena technicko-bezpečnostní zkouška a zaveden zkušební provoz.Ten zahrnoval předání správci dokončené části objektů železničního spodku a svršku, části nástupišť, odvodnění, mostních objektů a potřebné části sdělovací a zabezpečovací zařízení. V souběhu byly prováděny i práce na PS a SO elektrického zařízení.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC