Rekonstrukce žst. Nesovice, 1. část

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/07.0026
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace: Nesovice (Vyškov)
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 12. září 2007
Datum ukončení projektu: 31. červenec 2008
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 89 935 177 Kč
Schválený příspěvek EU: 63 654 834 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: Sdružení Nesovice 2007 (SEŽEV-BRNO, a.s., AŽD Praha s.r.o.)
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Zdeněk Štěpán, MTPKD
Datum schválení projektu: 10. březen 2008
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC