Rekonstrukce žst. Nesovice, 1. část

Popis stavby:
V rámci stavby se na bučovickém zhlaví v hlavních kolejích č. 1 a 2 provedla rekonstrukce stávající dvojité kolejové spojky jejím rozložením na dvě jednoduché kolejové spojky tvořené výhybkami č. 9/11 a 12/13 a rekonstrukce výhybek č. 8 a 10 zapojených do koleje č. 3 a 5. Směrové poměry v hlavních kolejích byly upraveny tak, aby vyhověly pro rychlost V=80km/h (výhledově pro V=90 km/h). Kolejová spojka 9/11byla provedena pro V=80 km/h a kolejová spojka 12/13 pro V=60 km/h. Současně s rekonstrukcí výhybek a přípojných polí k těmto výhybkám byla provedena rekonstrukce železničního spodku. Z pražcového podloží byla odstraněná nevhodná zemina a nahrazena novými konstrukčními vrstvami, které zajistí požadovanou únosnost železniční pláně (Epl=40 MPa). V rámci stavby bylo vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení (elektronické stavědlo s počítači náprav a elektromotorickými přestavníky).

Cíle projektu:
Rekonstrukcí železničního svršku a spodku došlo ke zlepšení stávajících směrových parametrů s možností zvýšení traťové rychlosti. Byla odstraněna příčina rychlého rozpadu GPK z důvodu toho, že konstrukční prvky výhybek již přesáhly svoji životnost, upevnění kolejí bylo problematické a kolejové lože bylo zničistěné a nepropustné. Dalším impulsem pro rekonstrukci byla nutnost přizpůsobit dispoziční řešení kolejiště potřebám nově zaváděného integrovaného doporavního systému Jihomoravského kraje
Rovněž bylo elektromechanické zabezpečoací zařízení z roku 1939 nahrazen moderním
elektronickým stavědlem s počítači náprav a elektromotorickými přestavníky

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC