Rekonstrukce žst. Nesovice, 1. část

Začátek a konec stavby: km 39,374 - km 40,264
Celková délka stavby: 0,89 km
Traťové koleje : rekonstruovaná kolej materiálem tv. S49 - novým: 703,2 m - užitým: 125 m výhybky tv.S49 II generace: 7 v.j.
Traťová rychlost : hlavní koleje: 80 km/hod (výhledově 90 km/hod.) kolejová spojka 9/11: 80 km/hod kolejová spojka 12/13: 60 km/hod.

V rámci stavby se na bučovickém zhlaví v hlavních kolejích č.1 a 2 provedla rekonstrukce stávající dvojité spojky kolejové T12°(11/14//12/13) jejím rozložením na dvě jednoduché kolejové spojky tvořené výhybkami č.9/11 a 12/13 a rekonstrukce výhybek č. 8 a 10, zapojených do koleje č. 3 a 5. Nové výhybky (č. 8,9,10,11,12) jsou soustavy S49 na betonových pražcích II. generace. Přípoje k výhybkám jsou tvaru S49 na pražcích betonových SB8 P s rozdělením pražců „d“. Směrové poměry v hlavních kolejích se upravily tak, aby vyhověly pro rychlost v=80 km/h (výhledově v=90 km/h). JSK 12/13 je konstruovaná pro rychlost V=60 km/h a JSK 9/11 je konstruovaná pro rychlost V=80 km/h.

Současně s rekonstrukcí železničního svršku (výhybek a přípojných kolejových polí k výhybkám) byla provedena rekonstrukce železničního spodku, sanace zemní pláně a zřízení sanačních vrstev a vybudování odvodnění železničního spodku.

V rámci stavby bylo vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení (elektronické stavědlo s počítači náprav a elektromotorickými přestavníky). Vnitřní část nového SZZ byla umístěna ve stávající stavědlové ústředně. Z důvodu změny dispozičního řešení bylo vybudováno nové venkovní o osvětlení a elektrické rozvody pro EOV.

Pro zabezpečení potřebného příkonu pro stávající i nové odběry se vybudovala nová sloupová trafostanice 22/0,4kV-250kVA.

Rekonstrukcí kolejí a výhybek došlo ke zvýšení komfortu jízdy, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a k výraznému snížení nároků na údržbu a opravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC