Rekonstrukce koleje Nezamyslice-Pivín

Číslo projektu: CZ 1.01/3.1.00/07.0014
Přesné místo realizace: Nezamyslice (Prostějov)
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 20. září 2007
Datum ukončení projektu: 31. květen 2008
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 62 124 910 Kč
Schválený příspěvek EU: 41 474 189 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: TOMI-REMOMT a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Datum schválení projektu: 10. březen 2008
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC