Rekonstrukce koleje Nezamyslice-Pivín

Popis projektu:
Rekonstrukce koleje proběhla na jednokolejné elektrifikované železniční trati Nezamyslice – Olomouc v úseku žst. Nezamyslice – žst. Pivín od km 66.400 po km 69,100, tj. v délce 2,7km trati. Byla provedena sanace žel. spodku v oblasti km 67,900-68,300. V koleji bylo vybudováno pražcové podloží dle předpisu SŽDC S4 typu 2. Odvodnění bylo zřízeno pomocí trativodů a svedeno do zpevněného příkopu. Železniční svršek byl rekonstruován novým svrškem tvaru S49 na bezpodkladnicových betonových pražcích s pružným upevněním. Kolejnicové pasy byly svařeny do bezstykové koleje. Součástí stavby byla i rekonstrukce výstroje tratě. Dále byl rekonstruován most v km 68,657 a dva propustky v km 67,318 a km 68,395. Byla položena nová kabelizace pro zabezpečovací zařízení a provedena změna způsobu zabezpečení přejezdu v km 67,453. V daném úseku stavby byla provedena rekonstrukce TV včetně ukolejnění.

Cíle projektu:
Cílem stavby bylo odstranění nevyhovujícího technického stavu jednokolejné elektrizované trati, kde kolejnice tvaru T a S49 byly ojeté, betonové pražce se rozpadly a kolejové lože bylo zabahněné. V daném úseku byla pi projektovém průzkumu zjištěna nízká únosnost žel. spodku a docházelo vlivem přitížení od žel. provozu k rozpadu GPK. Cílem stavby bylo zajištění třídy C4 pro 20 tun na nápravu, úprava GPK pro vyšší rychlost a zvýšení únosnosti pláně žel. spodku včetně jeho odvodnění.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC