Rekonstrukce koleje Nezamyslice-Pivín

Začátek a konec stavby: km 66,400 - km 69,100
Celková délka stavby: 2,7 km
Traťové koleje : nový žel. svršek tv. S 49: 2,700km
Přejezdy : 1 ks - rekonstrukce
Mosty : 1 ks - rekonstrukce
Propustky : 2 ks - rekonstrukce

Rekonstrukce koleje proběhla na jednokolejné elektrifikované žel. trati Nezamyslice - Olomouc hl. n. v úseku ŽST Nezamyslice - ŽST Pivín od km 66,400 do km 69,100, tj. v délce 2,7 km trati. Žel. svršek tv. T a S 49 byl v nevyhovujícím technickém stavu, kolejnice byly ojeté, betonové pražce se rozpadaly a kolejové lože bylo místy zbahnělé. Cílem stavby bylo zajištění tř. C4 pro 20 t na nápravu, úprava GPK pro vyšší rychlost a zvýšení únosnosti pláně žel. spodku včetně jeho odvodnění.

Železniční spodek – byla provedena sanace žel. spodku v oblasti km 67,900 – 68,300. V koleji bylo vybudováno pražcové podloží typu 2 vyztuženou vrstvou lomového kamene dle předpisu SŽDC S4. Odvodnění bylo zřízeno pomocí trativodů svedeno do zpevněného příkopu.

Želželezniční svršek – byl rekonstruován novým svrškem tv. S 49 na bezpodkladnicových bet. pražcích s pružným upevněním. Kolejnicové pasy byly svařeny do bezstykové koleje. Součástí stavby bylai rekonstrukce výstroje tratě, tj. osazení staničníky, sklonovníky a nový název stanice.

Mosty a propustky – součástí této stavby byly dva propustky a jeden most. Deskový propustek v km 67,318 byl z důvodu nevyhovující přechodnosti přestavěn na trubní a na propustku v km 68,395 byl vyčištěn bylo nově osazeno patkové zábradlí. Most v km 68,657 má ocelovou plnostěnnou nosnou konstrukci bez mostovky s plošně uloženými mostnicemi. Z důvodu nového směrového a výškového uspoádání koleje byla u něj provedena výměna mostnic a pozednic.

Součástí stavby bylo i položení nové kabelizace pro zab. zařízení, jeho nutné úpravy a změna způsobu zabezpečení přejezdu v km 67,453 na typ PZS 3SNI se dvěma výstražníky bez závor a bez pozitivní signalizace. Technologie přejezdu byla umístěna v novém reléovém domku. Dále bylo součástí stavby i zřízení přípojky nn pro zab.za. a vybudování nového výpichu z dálkového kabelu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC