Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n.

Projekt řeší rekonstrukci stávajících kolejí žst., resp. navazujících traťových kolejí, s navazujícími zařízeními žel. dopravní cesty (trakční vedení, zabezp. a sděl. zařízení, silnoproudé rozvody, osvětlení a elektrický ohřev výhybek) na trati č.332, Olomouc hl.n. - Nezamyslice (TÚ 2201) a č.275 Olomouc hl.n. - Senice na Hané (TÚ 2211). Jedním ze základních cílů stavby je zvýšení traťové rychlosti na 60 km/h v úseku trati Olomouic hl.n. - Ol. Nová ulice. Dalším důvodem stavby je nevyhovující stav železničního svršku a spodku. Trakční vedení v úseku trati od km 99,650 je rovněž v nevyhovujícím stavu. Rekonstrukcí zmíněných objektů a zařízení dojde k zajištění jejich bezproblémového provozu na další desítky let a současně dojde ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy z důvodu snížení rizika případných nehod nebo poruch na zastaralé infrastruktuře. Celkově budou rekonstruovány 2 ks křižovatkových výhybek C49 1:11-300, 1 ks jednoduchá výhybka J49 1:11-300 a přípoje k výhybkám. Dále je uvažována rekonstrukce kusé koleje č.9a, jež bude zároveň zkrácena na min. užitnou délku 120m. Z důvodu nevyhovujícího stavu trakčního vedení v úseku od km 99,600 do km 100,800 jsou navrženy úpravy TV zahrnující nové stožáry včetně základů, nové závěsy a výměnu trolejového drátu a nosného lana včetně kotvení.

Projekt je v souladu s globálním cílem Prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, a to především dosažením zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem stavby je především zvýšení rychlosti ve zhlaví, na vjezdu do stanice v přilehlých traťových kolejích a následně na příjezdu a odjezdu k/od nástupištím. Rekonstrukcí současně dojde ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy z důvodu snížení rizika případných nehod nebo poruch na zastaralé infrastruktuře.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC