Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n.

1. 1. – 30. 6. 2016

Bylo provedeno třetí podbití po konsolidaci spodku a svršku a rychlá pantografická zkouška. Stavební práce byly ukončeny 30.3.2016. Podepsán protokol o odevzdání a převzetí díla ke dni 30.3.2016.

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Byla dokončena rekonstrukce železničního svršku v délce 500 metrů v koleji 5 a traťové koleji na Prostějov a v délce 300 metrů v koleji 1 a traťové koleji na Senici na Hané. Došlo k dokončení rekonstrukce výhybek včetně železničního spodku v délce 200 m a k dokončení základů trakčních stožárů, včetně trakčního vedení a ukolejnění. Byl dokončen elektrický ohřev výhybek,  přeložky kabelů,  kabelové vedení, osvětlení a dálkové ovládání úsekových ovladačů. Rovněž byl ukončen propustek v km 0,540 trati Olomouc-Senice na Hané, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy traťových kabelů, místní kabelizace a ukončena úprava dispečerské řídící techniky.

 

13. 3. 2015 - 30. 6. 2015

Dne 13.3.2015 byla zahájena fyzická realizace stavby. Byly provedeny práce na kabelizaci a výstavbě základů trakčního vedení.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC