Rekonstrukce žst. Olomouc

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/12.0275
Místo realizace: Olomoucký kraj
Přesné místo realizace: Olomouc
Koridor: 2, 3
Datum zahájení projektu: 24. září 2013
Datum ukončení projektu: 31. srpen 2016
Zdroj financování EU: (Plánuje se) Spolufinancování v rámci OP Doprava z Fondu soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 3 005 280 472 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 714 707 954 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, státní organizace - Stavební správa východ
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC