Rekonstrukce žst. Olomouc

Popis projektu:

Železniční uzel Olomouc je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) v úseku mezi Přerovem a Českou Třebovou, který spojuje východní a západní část České republiky. Tento úsek zároveň propojuje 1. a 2.TŽK.  Kromě mezinárodních a vnitrostátních dálkových vazeb plní stanice významnou funkci v obsluze olomouckého regionu.

Předmětem stavby je rekonstrukce kolejiště žst. Olomouc, tj. přednádraží, vnitřního nádraží a osobního nádraží.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce kolejové dráhy, tj. nutná rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku vč. dotčených mostních objektů a propustků. Stavbou dále dojde k modernizaci technologických zařízení, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení.

 

Cíle projektu:

Prioritním cílem řešeného projektu je uvedení železniční stanice do stavebně-technického a provozního stavu tak, aby byl v souladu s parametry evropských železnic pro mezinárodní tratě a standardy pro modernizaci vybrané železniční sítě České republiky. Realizací projektu dojde k zajištění interoperability, ke zvýšení kvality a bezpečnosti provozu, k dosažení maximální traťové rychlosti až 160 km/h, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí, výrazném zkvalitnění služeb v osobní a nákladní železniční dopravě.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC