Trať 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Stav k 30. 06. 2016

V období od zahájení stavby 1.10.2015 do 30.6.2016 byly provedeny následující práce:
V úseku Ostrava-Bartovice – Havířov byla provedena kompletní výměna kolejového roštu novým materiálem, pročištění a doplnění kolejového lože a sanace vybraných problematických míst v obou traťových kolejích. V úseku byly pročištěny odvodňovací příkopy a propustky. Na jedenácti mostních objektech a propustcích byla provedena úprava kolejového svršku a oprava poškozených míst. Jeden most byl zrušen a byl nahrazen propustkem. V zastávce Šenov bylo upraveno stávající nástupiště a veřejné osvětlení. Na trakčním vedení byly provedeny úpravy kotvení, napínaní a ukolejnění a také výšková úprava vzhledem k novému svršku. Byly provedeny úpravy na třech železničních přejezdech.

V žst. Ostrava-Bartovice byla u kolejí č.1 a 2 a výhybek č. 7 a 21 provedena kompletní výměna kolejového roštu novým materiálem, pročištění a doplnění kolejového lože včetně směrové a výškové úpravy kolejí a svaření do bezstykové koleje. U výhybek č. 7 a 21 byl nainstalován elektrický ohřev výhybek. Na dvou mostních objektech byla provedena úprava kolejového svršku a oprava poškozených míst. Na trakčním vedení byly provedeny úpravy kotvení, napínaní a ukolejnění a také výšková úprava.

V traťovém úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava Bartovice byla provedena kompletní výměna kolejového roštu novým materiálem, pročištění a doplnění kolejového lože včetně směrové a výškové úpravy kolejí a svaření do bezstykové koleje. Na železničním spodku bylo provedeno pročištění odvodňovacích příkopů. Na trakčním vedení byly provedeny úpravy kotvení, napínaní a ukolejnění.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC