Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/10.0197
Místo realizace: Královéhradecký kraj, Liberecký kraj
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 25. říjen 2011
Datum ukončení projektu: 30. duben 2013
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 459 938 000 Kč
Schválený příspěvek EU: 270 565 121 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: "Sdružení STARÁ PAKA" (AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s.)
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Praha, Ing. Jiří Kulík
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP Praha
Datum schválení projektu: 15. listopad 2010
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC