Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ

Výchozí situace:

Dnešní staniční a traťové zabezpečovací zařízení je v daném traťovém úseku v provozu již 50 let bez zásadních úprav. V podobném stavu se v současnosti nachází i sdělovací zařízení a silnoproudé zařízení.

Stavba dále řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, výstavbu nových nástupišť, kabelovodu, osvětlení stanice a nástupišť v železniční stanici Stará Paka. Důvodem je nízká úroveň bezpečnosti cestujících při nastupování do vlakových souprav a nevyhovující stav železničního svršku a spodku.

Cíle projektu:

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T.Bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zvýšení přeprav alternativní nákladní dopravou. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Stručný obsah projektu:

Jedná se o liniovou stavbu, jejímž obsahem je rekonstrukce železničního svršku, spodku, odvodnění tělesa, nástupišť, kabelovodu, osvětlení, ohřevu výměn, stávající trafostanice a informačního systému. Dále bude instalována nová sdělovací a zabezpečovací technologie.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC