Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ

01/2013-04/2013
 

Během tohoto období proběhlo předání dokumentace skutečného provedení, geodetické dokumentace. Stavba byla dokončena v souladu se smlouvou o dílo dne 30.4.2013.
 

7/2012

 • pokládka koleje č. 1 TR (Trutnov) a č. 2 LB (Liberec)dokončení koleje č. 4 od km 74,255
 • montáž výhybek č. 12, č. 15, č. 16, č. 17, č. 19
 • pokládka koleje č. 7
 • dokončení přístupových komínů na šachtách kabelovodu, vodotěsná izolace šachet, montáž žebříků
 • přeložka vodovodu
 • přeložka dešťové kanalizace v obvodu ŽST Stará Paka- osazení návěstidel a montáž počítačů náprav
 • práce na kamerovém systému, kabelizace v obvodu výpravní budova ŽST Stará Paka
 • zřizování informačního systému pro cestující
 • úprava traťového radiového systému (TRS), práce na sdělovacím zařízení, práce na kamerovém systému,
 • práce na autonomním samočinném hasicím systému (ASHS),
 • práce na elektronickém zabezpečovacím systému (EZS)
   

6/2012

 • dokončená rekonstrukce železničního svršku a spodku na zhlaví ve směru Horka u Staré Paky a na roškopovském zhlaví
 • práce na osvětlení kolejiště a nástupiště
 • dokončení montáže technologie v reléové místnosti a dopravní kanceláři
 • úprava traťového radiového systému (TRS), práce na sdělovacím zařízení, práce na kamerovém systému,
 • práce na autonomním samočinném hasicím systému (ASHS),
 • práce na elektronickém zabezpečovacím systému (EZS)

 

5/2012

 • pokládka koleje č. 4
 • pokládka výhybek č. 1, 2
 • dokončení opravných prací na mostu v km 73,629
 • montáž bednění a betonáž na mostech v km 84,806 a 85,580
 • dokončení montáže nástupiště č. 1 a č. 2
 • práce na kabelovodu
 • dokončení stavebních úprav ve výpravní budově
 • dokončení stavebních úprav v trafostanici 35/04 kV
 • dokončená montáž osvětlovacích věží č. 1,2,5,6,7
 • výkopy kabelových tras Tample – Bělá

 

4/2012

 • pokládka kolejových polí 1a, 3a, 5a
 • montáž výhybek č. 3,4,5
 • recyklace výzisků kameniva
 • pokládka dílů nástupiště č. 1 a č. 2
 • zřízení krovu a zednické úpravy v trafostanici 35/04 kV
 • demolice popelové jámy
 • montáž osvětlovacích věží č. 1,2,6
 • vytvoření základu pro reléový domek
 • montáž světelných celků pro návěstidla
 • výkop kabelové trasy v úseku Syřenov – Lomnice nad Popelkou

 

3/2012

 • demontáž zámkové dlažby u výpravní budovy
 • výřez křovin
 • vytyčování inženýrských sítí
 • oprava omítek venkovní, vnitřní výpravní budovy a osazení oken včetně světlovodu
 • osazení mobilní trafostanice

 

2/2012

 • 2. 2. 2012 - komisionální odebírání vzorků štěrkového lože a měření hlukové zátěže
 • likvidace uhelných skladů
 • regenerace kolejového svršku v ŽST. Horka u Staré Paky
 • zřízení základu osvětlovací věže č. 6

 

12/2011

 • 1. 12. 2011 - Osazení billboardu stavby
 • 6. 12. 2011 - Slavnostní zahájení stavby v ŽST. Stará Paka

 

11/2011

 • zřízení podlahy ve výpravní budově
 • zřizování základů osvětlovacích věží č. 2,3.5
 • zahájení prací na pokládce ochranných trubic do zdiva včetně kabelizace v dopravní a technologické části

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC