Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ

Začátek a konec stavby: km 77,373 žst. Horka u Staré Paky - km 96,400 žst. Košťálov
Celková délka stavby: 19,027 km
Traťové koleje : 1401 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov, 1601 Pardubice - Jaroměř - Liberec, 1431 Mladá Boleslav - Stará Paka
Traťová rychlost : 70-90 km/h s místními omezeními
Přejezdy : 12 PZS* rekonstrukce, 4 PZS nové, 6 PZM** nové
Mosty : 2 x hydroizolace mostů

Předmětem stavby je sanace železničního spodku, rekonstrukce železničního svršku novým materiálem v hlavních kolejích č. 1, 2, 3, 4 tvaru S 49 s pružným bezpodkladnicovým upevněním na železobetonových pražcích. Do ostatních předjízdných i do manipulačních kolejí bude využit užitý případně regenerovaný materiál s pevným upevněním. Výhybky jsou navrženy tvaru S 49 na betonových pražcích se žlabovými pražci s pružným upevněním, ze zdrojů SŽDC s.o. budou tvaru S 49 na dřevěných pražcích.

V žst. Stará Paka budou zřízena 4 nová nástupiště s úrovňovým centrálním zabezpečeným přechodem pro cestující. K dispozici bude celkem 6 nástupištních hran s výškou 550mm nad TK. Zabezpečovací zařízení je budováno na budoucí rychlost 75 km/h a řeší vybavení žst. Stará Paka a přilehlých traťových úseků novým moderním elektronickým zabezpečovacím zařízením s možností úsekového i dálkového řízení železničního provozu včetně výstaby nových přejezdových zabezpečovacích zařízení s počítači náprav. Součástí přestavby je i modernizace sdělovacího a informačního zařízení včetně nové pokládky optického kabelu. Ve stavbě jsou řešeny sanace stávajících umělých staveb a dvou mostů.

Trafostanice 35/0,4 kV v žst. Stará Paka bude rekonstruována novou technologií a doplněna o nový záložní zdroj elektrické energie. V rámci stavby se provedou nové silnoproudé rozvody, napájení zabezpečovacího zařízení, venkovní osvětlení železniční stanice, rozvody nízkého napětí a elektrický ohřev vyhybek.

 

* PZS - železniční přejezd vybavený přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným (výstražné kříže a světelná signalizace bez závor)

** PZM - železniční přejezd vybavený přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým (výstražné kříže, závory bez světelné signalizace)

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC