Rekonstrukce výhybek č. 1XA a 1XB v žst. Pardubice - Rosice nad Labem

Stávající výhybky č. 1XA a 1XB byly nahrazeny novými výhybkami J R65 1:12 500 Pl včetně přípojů. Kolejové

lože bylo v rozsahu rekonstrukce kolejiště rekonstruováno. Stavební práce jsou ohraničeny km 2,016 876 - 2,262

200 v koleji trati Pardubice hl.n. - Hradec Králové a km 91,674 460 - 91,808 000 (zemní zarážedlo) trati Havlíčkův

Brod - Pardubice-Rosice n. L.

V rozsahu rekonstrukce železničního svršku byly rekonstruovány drážní stezky. Na mostě byly po uložení nových

mostnic, podlahových plechů a pojistných úhelníků připevněny nové podkladnicové komplety a stávající kolejnice.

Výhybky byly opatřeny čelisťovými závěry, zámky proti putování jazyků a opornic a pomocnými válečkovými

stoličkami. Nově byly vloženy lisované izolované styky (LIS), před začátky a za konci výhybek budou LIS dílensky

svařeny. Kolejnice v nově vložených výhybkách a kolejových polích jsou svařeny a je v nich zřízena bezstyková

kolej. Odvratná kusá kolej byla zkrácena, zemní zarážedlo bylo zřízeno nové. Úprava geometrické polohy koleje je

ohraničena km 1,900 000 a km 91,637 000.

 

Cílem projektu bylo odstranit lokální omezení traťové rychlosti v místě stavby. V úseku km 1,985 - 1,999 (jedná se

o úsek ohraničený přestavníky těchto výhybek) tak lze zvýšit rychlost projíždějících vlaků z 40 km/h na 50 km/h.

Tato změna znamená zvýšení plynulosti dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC