Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Předmětem řešení bude rekonstrukce žst. Hlinsko, výhybny Cejřov, žst. Slatiňany, žst. Chrudim, mezistaniční

úsek Chrást u Chrudimi - Slatiňany a Slatiňany - Chrudim. Současné bude provedena rekonstrukce vybraných

přejezdů v úseku trati žst. Hlinsko - žst. Medlešice. V řešených místech bude provedena rekonstrukce

železničního svršku a spodku, umělých staveb, železničních přejezdů, výstavby nových nástupišť s výškou 550

mm nad temenem kolejnice s úrovňovým přístupem, rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení,

silnoproudé technologie včetně dálkově řídící technologie a dalších návazných zařízení.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení efektivity v dopravní dostupnosti. Cílem revitalizace je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení

traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce

železničních stanic pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zajištění provozní

stability grafikonu veřejné dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků, zajistit

třídy zatižitelnosti C3, D4 a průjezdný průřez UIC - GC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC