Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Stav k 30. 6. 2015

Dne 11. 5. 2015 byla zahájena fyzická realizace projektu. Provedla se rekonstrukce sudých kolejí v žst. Chrudim, realizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a stavební úpravy nové releové místnosti. Uvedlo se do provozu nové nástupiště č. 2. Byly dokončeny práce na rekonstrukci podchodu žst. Chrudim a byly zrušeny dva propustky.
Proběhlo slavnostní zahájení stavby.

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Proběhla realizace žst Chrudim, žst Hlinsko v Čechách a žst Slatiňany. Proběhla rekonstrukce železničního spodku a svršku, byl zaveden elektrický ohřev a zabezpečovací zařízení uvedeno do provizorního stavu..Dále byly rekonstruovány mezistaniční úseky mezi Chrudim a Hlinsko v Čechách (železniční spodek a svršek) a dokončeny stavební úpravy (Chrudim Slatiňany a Hlinsko v Čechách). Byly dokončena reléová stanice v Chrudimi.

Stav k 30.6.2016

Probíhaly práce na odstranění vad a nedodělků. Proběhlo dokončení sdělovacího, zabezpečovacího zařízení a souvisejícího elektrického napájení.  Dne 3.6.2016 proběhlo slavnostní ukončení stavby.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC