Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Pečky - Kouřim

Předmětem stavby je 8 vytypovaných železničních přejezdů, které jsou zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Na

těchto přejezdech bude dle projektu vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovacích zařízení bez závor.

Pro přejezdy budou vybudovány nové přípojky nízkého napětí. Na třech přejezdech dojde k úpravě přejezdové

konstrukce - bude zřízena nová přejezdová konstrukce z celopryžových bloků, včetně výměny kolejového roštu.

Po plánovaném zlepšení geometrie kolejí umožní realizace projektu zvýšení traťové rychlosti na 60 km/hod.

Rychlost silničních vozidel bude zvýšena ze současných 30 km/hod na 50 km/hod.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo

TEN-T. Cílem Projektu je zejména zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech. Po realizaci trati

bude odstraněno trvalé omezení traťové rychlosti na těchto přejezdech, které je zde z důvodu nepříznivých

rozhledových poměrů pro řidiče silničního vozidla. Realizací projektu zároveň dojde zároveň dojde ke zvýšení

bezpečnosti a ke zvýšení plynulosti železniční a silniční dopravy, k úspoře času cestujících a snížení emisí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC